Toiminnan periaatteet

Miksi olemme aktiivinen toimija vuokratyömarkkinassa?

Vaikka Suomen työttömyysaste on edelleen varsin korkea, vaivaa työmarkkinoitamme kohtaanto-ongelma – työ ja tekijät eivät kohtaa. Erityisesti suorittavaan työhön on haasteellista löytää ammattitaitoista ja työhön sitoutuvaa henkilöstöä.

Fiabil Oy on syntynyt rakennusliiketoiminnan osaajien löytämisen ja sitouttamisen toimintaympäristöön. Osana rakennuskonserni TEH-Yhtiöitä on prosessit, dokumentaatio ja arjen käytännöt rakennettu ja testattu talon sisällä.

Olemme rekrytoineet osaajia pääosin Romaniasta. Yhtiön avainhenkilöillä on vuosien kokemus romanialaisista ammattimiehistä ja kokemukset ovat yksiselitteisin positiivisia. Rakennustyömiehet ovat nuoria tai nuorehkoja, joilla jää tyttöystävät, vaimot, lapset ja suku kotimaahan. Laajentaessa toimintaamme nyt muillekin toimialoille, pyrimme tarjoamaan työmahdollisuuksia läheisille, jotta integroituminen yhteiskunttaamme ja kulttuuriimme helpottuisi ja halu sitoutua Suomeen kasvaisi.

Juridisesti ja eettis-moraalisesti kestävä pohja

Fiabil Oy:n toimintaa ohjaa vahva arvopohja. Uskomme, että kaikkia työntekijöitä tulee kohdella reilusti riippumatta taustasta tai kansallisuudesta. Avoimuus kaikessa tekemisessä on keskiössä. Kaikki dokumentaatio työsopimuksista perehdyttämiseen ja työhön liittyvään ohjeistukseen on myös työntekijän omalla äidinkielellä. Perehdyttämisen jälkeen tehdään loppukoe, jolla varmistetaan, että asiat on paitsi ymmärretty myös sisäistetty. Työsuoritusta arvioidaan säännöllisesti ja käydään henkilökohtainen kehityskeskustelu. Lakisääteisen työterveyden lisäksi työntekijät osallistuvat myös tyky-toimintaan. Palkkatasot on määritelty ja perustuvat ammattitaidon, osaamisen ja kokemuksen matriisiin. Työntekijä tietää tarkalleen, esim. kuinka paljon hän maksaa vuokraa asumisesta. Palkkalaskelmat toimitetaan säännöllisesti. Työsuhteen päättyessä tehdään loppuarvio ja pyritään varmistamaan, että parhaat osaajat haluavat palata töihin uusien tilaisuuksien ilmaantuessa.